Masini de intors compost

În general, aceste maşini se folosesc pentru trei aplicaţii ce presupun aceeași tehnologie:

  1. bio-stabilizarea deşeurilor municipale
  2. compostarea resturilor vegetale şi a dejecţiilor animale, inclusiv a nămolurilor de epurare
  3. bio-remedierea solurilor poluate cu agenţi biodegradabili

În toate cazurile, materialul este aerat în permanenţă astfel încât să se favorizeze declanşarea în lanţ a reacţiilor de descompunere aerobă.

Pentru situaţiile concrete ale fiecărui caz, Backhus GmbH, producătorul german al acestor echipamente, poate oferi de la maşini foarte mici, cu capacităţi de 500, 700 mł/oră, până la maşini deosebit de mari, a căror capacitate poate depăşi 6000 mł/oră, accesorii pentru irigarea brazdelor de compost şi asistenţa necesară alegerii celei mai bune soluţii de procesare.

O opţiune specială a maşinilor Backhus este aceea de acoperire a brazdelor cu o folie pe măsura derulării compostării. În acest fel se pot evita costurile cu realizarea unei clădiri de protejare a compostului faţă de ploi.

Utilizarea compostului în agricultură aduce următoarele foloase:

  • Se elimină mirosurile neplăcute, sursele de răspândire a microbilor şi infestarea solului, a apei şi a aerului;
  • Se îmbunătăţeşte fertilitatea solurilor cu un îngrăşământ ecologic, lipsit de toxicitate, creşte calitatea produselor agricole obţinute de pe un sol tratat în acest fel;
  • Solul îmbunătăţit cu compost devine mai afânat şi mai penetrant. astfel, în cazul ploilor abundente, acest sol absoarbe o mare cantitate de apă, în timp ce alte soluri se comportă ca un acoperiş de tablă, facilitând inundaţiile;
  • Capacitatea solului de a „respira“ creşte cu până la 40 % faţă de situaţia în care nu se aplică un astfel de tratament;
  • Se pot crea soluri fertile pe terenuri complet nefertile, de exemplu în zonele fostelor exploatări miniere de suprafaţă.

6

Producător: Backhus GmbH – Germania, www.backhus.com
Distribuit în România de: C GEANGU Consulting SRL

UA-108238147-1