HG 216 din 12.04.2017

Posted on 28 aprilie 2017 · Posted in Legislatie

Ajutor de stat de 100.6 milioane de euro pentru biomasa, biogaz si energie geotermala

Recent, Guvernul Romaniei a emis Hotararea de Guvern nr. 216, prin care acorda ajutoare de stat de 100.6 milioane de euro pentru urmatorii 4 ani, companiilor din domeniul energiilor regenerabile.
Vor putea beneficia de aceste fonduri companiile producatoare de energie electrica si termica si unitatile administrativ-teritoriale / asociatiile de dezvoltare intracomunitara.
Prin sprijinul acordat se finanteaza urmatoarele tipuri de investitii:
– realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de producţie a energiei electrice si/sau termice din biomasă şi biogaz;
– realizarea si/sau modernizarea capacitatilor de productie a energiei termice din apa geotermala.

Documentul integral poate fi deschis aici: HG 216 din 12 aprilie 2017